Search
  • helmisaksala

Luovien alojen vaikuttajat kartoittivat kolme askelta kestävään huomiseen

Joukko etenee määrätietoisesti kohti kohdetta. Syntyy ruuhkaa, kun koetamme mahtua pieneen kokoushuoneeseen, joka oli mitoitettu puolta pienemmälle porukalle. Nämä ihmiset valitsivat villin kortin! He haluavat pohtia luovan ajattelun voimaa laaja-alaisten ongelmien ratkaisemisessa.


On ystävänpäivä helmikuussa 2020. Olemme luovien alojen kestävät tuotantomallit -tapahtumassa, jonka olen parin kollegan ja Creative Export Innovationsin kanssa järjestänyt yhteistyössä Sitran kanssa.


Aamupäivän aikana olemme kuulleet inspiroivia puheenvuoroja Yhdysvalloista Brittein saarten kautta Norjaan ja Suomeen, ja nyt olemme valmiit starttaamaan uuden vaihteen.


Monikymmenpäinen osallistujajoukko jakautuu kolmelle työpajapisteelle pohtimaan ratkaisuja ekologiseen kestävyyskriisiin kolmesta eri näkökulmasta: hiilijalanjäljen ja liikkumisen ollessa käsittelyssä toisaalla, meidän tehtävämme on tarttua hivenen saippuaiseen ja silti niin kiehtovaan luovuuden potentiaaliin. Mitä se on ja mihin siitä voisi olla?


Visioimme ja ihmettelemme: entä jos? Sillä ennen kuin on mahdollista rakentaa parempaa maailmaa, on voitava kuvitella se. Yhdessä.


Kaikkien luovuutta tarvitaan


Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Missä luova ala ja eri toimintakentät ovat silloin? Missä sinä toivoisit olevasi? Kuinka maalata yhteisiä unelmia samalla kun tieto pirstoutuu ja ihmiskunta heimoutuu?


Leirituli syttyy myös tämän pöydän keskelle. Viereisistä huoneista haetaan lisää tuoleja. Tavoitteenamme on määrittää kolme konkreettista askelta kestävään tulevaisuuteen.


Kun puhutaan luovuudesta yhteiskunnallisissa muutoksissa, siirtyy keskustelu nopeasti arvoihin ja ihanteisiin. Mihin kaikki perustuu? Jotta voimme määritellä yhteisen tavoitteen, on kai ensin oltava yhteinen ponnahduslauta? Yksi katsoo, että ihanteet tulisi aina leipoa sisään strategioihin; toinen toteaa, että kuluttajia palvelevan yrityksen tehtävä on toimia neutraalisti; kolmas muistuttaa, että mekin tässä edustamme varsin rajattua yhteiskunnallista kerrostumaa.


Ydinkysymykseksi muotoutuu:

Miten saamme kaikki mukaan luomaan sivistys(käsitys)tä, jonka avulla elämme maapallon kantokyvyn rajoissa?


Kolme askelta kestävään huomiseen


Reilun tunnin keskustelun myötä päädymme ennen kaikkea suitsuttamaan – aivan totta, keskustelun ja yhdessä kuvittelun voimaa. Tarvitaan dialogia ja dialogisuutta, kuuntelemisen ilmapiiriä ja kokemusten jakamista. Tarvitaan keinoja sallia ja vaalia erilaisuutta, ja tekojen tasolla kunnioitusta kaikkia elämänmuotoja kohtaan.


Huiman laajasta aiheesta johtuen kolme askelta kestävään huomiseen eivät vielä tässä sessiossa asettuneet aikajärjestykseen, mutta ne kuuluvat näin:


  • Yhteinen käsitteiden määrittely ja visioiden tarkentaminen

  • Oivaltamiseen tähtäävä, keskusteleva ja tietoon perustuva koulutus (kouluihin, oppilaitoksiin)

  • Luovuus osaksi prosesseja (faktojen ohella, eri aloilla, jotta muistamme tähyillä ympärillemme ja kohti huomista)


Moni haluaa mukaan


Rikkaan tapahtumapäivän jälkeen olo on energisoitunut.


Ei ole aivan tavallista, että kuusikymmentä kiireistä, näkemyksellistä, vaikutusvaltaista ihmistä musiikin, audiovisuaalisen alan ja luovan kentän eri laidoilta kokoontuu yhteen kokonaisen päivän ajaksi.


Tapahtumatuottajana tiedän, ettei yhtään tavallisempaa ole se tunnelman tiheys ja keskustelun vilkkaus, joka päivää siivitti.


Aihe resonoi, aika on kypsä. Moni haluaa mukaan uudistamaan luovien alojen toimintamalleja.


P. S.

Mediat noteerasivat luovien alojen kestävät tuotantomallit -tapahtumapäivän:

Oslon yliopistosta Kyle Devinea (CA/UK/NO) haastatteli Helsingin Sanomat ja Yleisradio.


Toimittaja Atte Uusinoka jututti Yle Radio Suomen Päivään vastuullisten tapahtumatuotantojen asiantuntija Elina Levulaa sekä Anne Puolannetta, toista av-alan Ekosetti-oppaan kirjoittajista. Haastattelu on kuunneltavissa Yle Areenassa 30 päivän ajan.


Uusinoka haastatteli myös Kyle Devinea.


Katso tapahtumapäivän kooste ja kuvagalleria Green Productionin nettisivuilla.


P. P. S.

Kannattaa tutustua Sitran uuteen projektiin Sivistys+. Ystävänpäivän luovuustyöpajassamme saimme osallistujien oivalluttavien näkemysten ohessa kuulla Sitran asiantuntijoiden Vesa-Matti Lahden ja Pia Meron ajatuksia siitä, miksi sivistyskäsityksen päivittäminen on nyt erityisen ajankohtaista. Luovuuden potentiaali, jonka Kestävät tuotantomallit -projektin puitteissa olemme nostaneet esiin, korostaa ajattelutaitojen merkitystä hyvinkin samansukuisesti kuin Sivistys+.

48 views0 comments