Search
  • helmisaksala

Megatrendit 2020 – luovuuden voima tekee sinustakin tulevaisuuden tekijän

Inhimillisiä ja ekologisia katastrofeja tulvivat uutiset maalaavat synkeitä näkymiä silmiemme eteen.


Yritysjohtaja, älä anna periksi!


Hyödyntämällä luovaa ajattelua ja rohkeita tekoja voit ottaa aktiivisen roolin toivottavien tulevaisuuksien rakentamisessa.


Sitra on julkistanut vuoden 2020 megatrendilistauksensa. Katsauksen mukaan tarinallisuus voi auttaa hahmottamaan monimutkaisia elämänpiiriämme ravistelevia ilmiöitä.


Viisi kehityskulkua


Kun tähyät tulevaisuuteen, katso kauas. Pysy kiinnostuneena toimialaasi suuremmista virtauksista.


Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, jonka uskotaan jatkuvan samansuuntaisena ja globaalilla tasolla. Sitran listaamat viisi megatrendiä luovat kokonaiskuvan Suomen näkökulmasta merkittävistä yhteiskunnallisista muutoksista.


  1. Keskeisin tulevaisuuteemme vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys.

  2. Toinen on verkostomaisen vallan voimistuminen,

  3. kolmas liittyy väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen.

  4. Neljäs kehityskulku on talousjärjestelmän suunnan etsiminen ja

  5. viidentenä, teknologia sulautuu kaikkeen arjessa ja yhteiskunnassa.


Muutoksen nopeus voi yllättää, ja se on paras mahdollinen syy uskoa luovuuden voimaan. Millaisia tuotteita tai palveluja voisitte kuvitella ja kehittää, joiden avulla vastaatte muuttuvan maailman tarpeisiin?


Kolme poikkileikkaavaa muutosvoimaa


Vielä megatrendejä mahtavampia ovat niiden taustalla vaikuttavat metatrendit. Tällaisia poikkileikkaavia muutosvoimia Sitra nimeää kolme:


  1. siirtyminen postnormaaliin aikaan,

  2. tunteiden merkityksen korostuminen sekä

  3. jännitteet kytkeytyneisyyden ja eriytymisen välillä.


Maailma koetaan yhä monimutkaisemmaksi ja ristiriitaiseksi, jopa kaoottiseksi. Juuri tähän viitataan postnormaalilla ajalla.


Yllätyksistä ja jännitteistä on tulossa uusi normaali, jos normaalin käsitteelle ylipäätään on enää sijaa.


Hämmennyksen keskellä vahvistuu ihmisten kaipuu yksinkertaisiin selityksiin, vaikka sellaiset harvoin pystyvät tarjoamaan päteviä vastauksia. Sen vuoksi arvoonsa nousevatkin taito hyväksyä monimutkaisuutta sekä ymmärtää taustoja ja asiayhteyksiä.

Tarinallisuus voi tarjota avun laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen. Uudet ilmiöt vaativat sanoittamista.


Tarinat auttavat erottumaan kohinassa


Tunteiden merkityksen kasvaessa ihmiset kiinnittyvät yhä vahvemmin tarinoihin ja brändeihin, jotka pystyvät lisäämään heidän kokemustaan elämän merkityksellisyydestä. Yritysten on kyettävä hahmottamaan vahva oma identiteettinsä ja toimimaan arvojensa mukaisesti.


Olet kiinnostava, kun tiedät kuka olet, ja pystyt kommunikoimaan sen johdonmukaisesti kaikessa vuoropuhelussa kohderyhmiesi kanssa.


Sinulla on näkemys ja selkeät sanat sille, miksi maailma toimii niin kuin se toimii, ja tuotteesi tai palvelusi auttavat asiakkaitasi elämään mielekästä elämää.


Tällaisten brändien rinnalla kuluttajat haluavat kulkea.


Sata vuotta sitten Albert Einstein totesi:


”Imagination is more important than knowledge.”

Pystytkö kuvittelemaan menestyksesi rakennuspalikat 2020-luvulle?

80 views0 comments